Προσωπικά δεδομένα - MAN-STA - Εργοστάσιο κατασκευής μηχανισμών επίπλων


ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ |
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ |
ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ |
ΕΠΙΠΛΩΝ |
+30 2310 680165
Μετάβαση στο περιεχόμενο
Προστασία προσωπικών δεδομένων


Σταυρίδης Εμμανουήλ & ΣΙΑ Ε.Ε.
Ομήρου 4
56429 Ευκαρπία
Θεσσαλονίκη

Τηλ. +30 2310 680165, +30 2310 680262
Fax  +30 2310 680962

Υπεύθυνος: Σταυρίδης Κωνσταντίνος
E-mail:
stavridis@man-sta.gr


Εμπιστευτικότητα - Προστασία προσωπικών δεδομένων


Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη / χρήστη του δικτυακού μας τόπου www.man-sta.gr διέπεται από τους όρους της παρούσας και τις σχετικές διατάξεις τόσο του Ελληνικού Δικαίου(Ν. 2472 / 1997, Π.δ. 207 / 1998, Π.δ. 79 / 2000), όσο και του Ευρωπαϊκού Δικαίου (Οδ. 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ), όπως αυτά εκάστοτε ισχύουν.

Τα στοιχεία αυτά ουδέποτε γνωστοποιούνται σε τρίτους (με εξαίρεση όπου προβλέπεται από το Νόμο στις αρμόδιες και μόνο αρχές),
αλλά διαφυλάσσεται ο προσωπικός τους χαρακτήρας.


Ο Δικτυακός μας τόπος διατηρεί αρχεία με τα στοιχεία αυτά, αποκλειστικά για λόγους επικοινωνίας, στατιστικούς και βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών του.


Επιπλέον, στην περίπτωση των "δεσμών" προς άλλους δικτυακούς τόπους, ο Δικτυακός μας τόπος δεν ευθύνεται για τους όρους διαχείρισης και προστασίας των προσωπικών δεδομένων που αυτοί ακολουθούν. Σε κάθε περίπτωση πάντως ο χρήστης / επισκέπτης του δικτυακού μας τόπου έχει τη δυνατότητα αφού επικοινωνήσει με το αρμόδιο τμήμα και διαπιστώσει την ύπαρξη προσωπικού του αρχείου να ζητήσει τη διαγραφή, διόρθωση ή αλλαγή του.


Ανήλικοι έχουν πρόσβαση στο δικτυακό μας τόπο, μόνο με τη συγκατάθεση των γονέων / κηδεμόνων τους και δεν υποχρεούνται να γνωστοποιήσουν τα προσωπικά τους αρχεία.

Σταυρίδης Εμμανουήλ & ΣΙΑ Ε.Ε.
Ομήρου 4  -  56429 Ευκαρπία Θεσσαλονίκη
Τηλ. 2310 680165  - 2310 680262


copyright SCD @ 01.2021, 5.01
Επιστροφή στο περιεχόμενο